plhrcsenfrdeites

Blue Knights jest międzynarodowym motocyklowym klubem stróżów prawa, takich jak: policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy więzienni oraz funkcjonariusze służb rządowych mający prawo do dokonywania zatrzymania w majestacie prawa.

"Ride with Pride", czyli "Jedź z dumą", to hasło przewodnie klubu Blue Knights którym też pozdrawiają się członkowie stowarzyszenia na całym świecie. 

Historia:

Stowarzyszenie Blue Knights powstało w USA, w 1974 r. Jego założycielem był Ed Gallant, policjant z Bangor, w stanie Main wraz z innymi policjantami na motocyklach .Pilnują przestrzeganie prawa na drogach. Z czasem klub zaczął powiększać się o kolejnych członków a jego idea rozeszła się po całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii docierając także do Europy. Obecnie zrzesza ok. 50 tys. "błękitnych" motocyklistów w ponad 700 oddziałach, w 29 krajach na całym świecie.

W latach 90. idea klubu, zrzeszającego stróżów prawa dotarła do Polski. W 1997 r. powstał pierwszy oddział Blue Knights Poland I. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się kolejne.

Cele:

Działalność organizacji reguluje Konstytucja Blue Knights jako nadrzędny dokument, zgodnie z którym funkcjonuje klub na całym świecie, we wszystkich istniejących oddziałach. Zrzeszenie jest apolityczne.

Podstawowe cele funkcjonowania klubu to m.in.:

  • zapewnienie wzajemnej pomocy,

  • promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy na motocyklu,

  • pielęgnowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem,

  • służba w interesie właścicieli i użytkowników motocykli,

  • czerpanie radości z jazdy na motocyklach.

Członkowie Blue Knights na całym świecie angażują się w działalność charytatywną na rzecz dzieci oraz osób chorych czy poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach drogowych.

 

Kontakt

Blue Knights Poland

Wrocław

representative@blueknights.org.pl 

                   Wyślij