plhrcsenfrdeites

RafalhavenW dniu 22 lutego 2019 roku odszedł od nas nasz wspaniały człowiek, przyjaciel i kolega

Rafał brat z Blue Knights Poland I.

Lączymy się z pogrążoną w żalu i smutku rodziną oraz przyjaciółmi. 

Wierzymy że Rafał mknie teraz na swym rumaku, po niebieskiej autostradzie.

Ride with Pride gdzie kolwiek jesteś Rafale, na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.

 

 

 

Mapa oddziałów